Last Update 9 December, 2004          
 
     
s i n c e

1 5 J u n 2 0 0 2
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก : :     : : ผ ล ง า น ข อ ง เ ร า : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
Service : รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน
 
 
 
เราตระหนักดีว่าการจะสร้างบ้านสักหลังให้มีคุณภาพ ความสวยงาม และสามารถที่จะใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ได้เต็มที่นั้นจะต้องคำนึงถึง ความต้องการ และความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ
ดังนั้นเราจึงได้นำแนวคิดต่างๆ จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา นำมาพัฒนา และปรับปรุงการ
ออกแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นคือ การดูแลเอาใจใส่ใน
ระหว่างการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดรวมถึงการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 
เราพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ แรงกาย แรงใจ
เพื่อผลิตผลงานตรงตามความปรารถนาของท่าน
ให้สมกับคำว่า "มืออาชีพ"
 
 
 
    โครงสร้างอาคาร
 
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ขนาดและจำนวนตามแบบวศิวกรรม
ฐานราก , เสา , คาน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ตามหลักวิชาการ เหล็กเสริมทั่วไป
  เป็นเหล็กข้ออ้อย
พื้นชั้นล่าง - บน พื้นสำเร็จรูป(มาตรฐานอุตสาหกรรม)วางบนคาน ค.ส.ล.
  บางส่วนหล่อกับที่
หลังคาทั่วไป โครงเหล็กรูปพรรณแปสำเร็จรูปทาสีกันสนิม 2 ครั้ง
  ทาสีน้ำมัน 1 ครั้ง มุงกระเบื้อง ซีแพคโมเนีย
  (ยกเว้นสีน้ำเงินแพรไหม)บุอลูมิเนียมฟอร์ย ,แผ่นกันนก
  ( ซีแพค ) เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน
  : : g o t o To p : :
    รายการตกแต่งผิวพื้น
 
เฉลียงทางเข้า ปูหินอ่อนสีขาวเทา ภายในประเทศ ขนาด 30 x 60 ซม.
( MAIN ENTRANCE )  
พื้นชั้นล่าง ปูหินอ่อนสีขาวเทา ภายในประเทศ ขนาด 30 x 60 ซม.
( ห้องโถง , ห้องทาน
 
อาหาร ,ห้องฟังดนตรี,  
ห้องรับแขก )  
พื้นชั้นบน ปาร์เก้ไม้มะค่าเข้าลิ้น ขนาด 2" x 12" (2A) เคลือบยูริเทน 4 เที่ยว
( ห้องนอน , โถง , ทั่วไป )  
พื้นห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ปู กระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
พื้นห้องน้ำห้องรับแขก ปู กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
พื้นห้องน้ำทั่วไป ,พื้น ปู กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
ระเบียง  
พื้นห้องครัว ปู กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
พื้นลานซักล้าง , พื้นห้อง ปู กระเบื้องกันลื่น ขนาด 8" x 8" ( สีพื้น ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
เก็บของ  
พื้นห้องน้ำคนรับใช้ ปู กระเบื้อง ขนาด 8" x 8" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ ์ CAMPANA
พื้นห้องคนรับใช้ ปู กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ( สีพื้น ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
พื้นโรงรถ ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
  : : g o t o To p : :
    รายการตกแต่งผนัง
 
ผนังภายนอก ก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก ชนิดทาภายนอก ( I.C.I. )
ผนังภายใน ก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก ชนิดทาภายใน ( I.C.I. )
ผนังห้องน้ำMASTER บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
ผนังห้องน้ำทั่วไป
บุกระเบื้อง ขนาด 12" x 12" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
ผนังห้องน้ำคนใช้ บุกระเบื้อง ขนาด 8" x 8" ( สีเรียบ ) ผลิตภัณฑ์ CAMPANA
บัวเชิงผนังชั้นสอง ไม้มะค่า 3/4" x 4" ย้อมธรรมชาติ
  : : g o t o To p : :
    รายการฝ้าเพดาน
 
ฝ้าภายนอก , กรุไม้แดง ขนาด 1/2" x 4" ตีชิดเซาะร่องรูปตัว " V " ย้อมสี
  ธรรมชาติ
(ฝ้าชายคา ) โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก กรุมุ้งไนลอนกันแมลง
ฝ้าภายในทั่วไปชั้นล่าง
ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ตีชิดฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีพลาสติก
  โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี
ฝ้าภายในทั่วไปชั้นบน ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ตีชิดฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีพลาสติก
  โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี
  : : g o t o To p : :
    วงกบ
 
วงกบประตูหน้าต่างทั่วไป ไม้แดง ขนาด 2" x 4" ( เฉพาะห้องน้ำ ขนาด 2" x 5" )
วงกบประตูหน้าต่าง ทาสีน้ำมัน
ด้านนอก  
วงกบประตูหน้าต่าง
ย้อมสีธรรมชาติ
ด้านใน  
  : : g o t o To p : :
    ประตูหน้าต่าง
 
ประตูโถงทางเข้า บานไม้สักพร้อมลูกฟักกระจก ย้อมสีธรรมชาติ
  ( MAIN ENTRANCE )
ประตูเฉลียง , ประตู บานไม้สักพร้อมลูกฟักกระจก ย้อมสีธรรมชาติ ภายนอกทาสีน้ำมัน
ระเบียง
 
ประตูห้องนอน บานไม้สักจริง ย้อมสีธรรมชาติ ตามแบบบริษัทฯ
ประตูห้องน้ำทั่วไป , บานไม้สักพร้อมเกล็ดไม้สัก ( คนรับใช้ บาน P.V.C )
( ห้องคนรับใช้)  
ห้องเก็บของ บานไม้เบญจพรรณ
หน้าต่างบานเปิดทั่วไป บานไม้สักพร้อมลูกฟักกระจกใสผลิตในประเทศ ย้อมสีธรรมชาติ
  ภายนอกทาสีน้ำมัน
หน้าบานเกล็ดติดตาย กระจกฝ้า
หน้าบานเกล็ดปรับมุม กระจกใส
  : : g o t o To p : :
    อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
ลูกบิดประตูทางเข้า - ออก POSSE สีทองเหลืองรมดำ รุ่น H613AB พร้อมกุญแจเสริมความ
หน้าบ้าน ปลอดภัย จำนวน 1 ชุด
MAIN ENTRANCE  
ลูกบิดประตูทั่วไป
POSSE สีทองเหลืองรมดำ F- SERIES-HEAVY DUTY
ลูกบิดประตูห้องน้ำ POSSE สีทองเหลืองรมดำ รุ่น C330 AB
กลอนประตู - หน้าต่าง NAGOYA สีทองเหลืองรมดำ
มือจับประตูบานเลื่อน NAGOYA สีทองเหลืองรมดำ
กลอนประตูบานเลื่อน NAGOYA ชนิดฝัง สีทองเหลืองรมดำ
บานพับประตู - หน้าต่าง NAGOYA ขนาด 3"x4" สีทองเหลืองรมดำ
มือจับประตู - หน้าต่าง NAGOYAขนาด 4" หรือ 5 1/2" สีทองเหลืองรมดำ
อุปกรณ์รางเลื่อนประตูไม้ HENDERSON ครบชุด ไม้ปิดรางไม้สัก 1/2" x 4" ย้อมสี
  ธรรมชาติปิดทั้งด้านนอก และด้านในอาคาร
อุปกรณ์บานเกล็ด ผลิตภัณฑ์ ของสามศร
กันชนประตู กันชนแม่เหล็ก สีน้ำตาล
  : : g o t o To p : :
    บันได
โครงสร้างบันไดภายใน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสาบันได ไม้มะค่า ขนาด 4" x 4" กลึงสำเร็จ ย้อมสีธรรมชาติ
  ตามที่ระบุในแบบ
ลูกกรง
ไม้มะค่า ขนาด 2" x 2" กลึงสำเร็จ ย้อมสีธรรมชาติ
  ตามที่ระบุในแบบ
ราวบันได ไม้มะค่า ขนาด 2" x 4" กลึงสำเร็จ ย้อมสีธรรมชาติ
  ตามที่ระบุในแบบ
ลูกตั้ง , ลูกนอน ลูกตั้งบุไม้แดง หนา 1" ลูกนอนปูไม้มะค่า หนา 1 1/2"
  เคลือบยูริเทรน
บันไดภายนอกหน้าบ้าน ปูหินอ่อนสีขาวเทา ภายในประเทศ ขนาด 30 x 60 ซม.
  : : g o t o To p : :
    สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำ ห้องน้ำ AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 8150 พร้อมอุปกรณ์
  สีพิเศษ
อ่างล้างหน้า AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 0076 ห้องMASTER

สีพิเศษ ห้องทั่วไปสีขาว
เคาน์เตอร์ บุหินอ่อนสีขาวเทาในประเทศ ตามแบบบริษัทฯ
โถชักโครก ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 2164
  สีพิเศษ ห้องน้ำทั่วไปใช้รุ่น TF - 2164 สีขาว
โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำทั่วไป AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 412 สีพิเศษ
โถนั่งยอง ห้องน้ำคนใช้ AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 101P สีขาว
ที่ใส่สบู่ ห้องน้ำทั่วไป AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 9401 สีขาว
  ห้องน้ำคนใช้ รุ่น TF - 9002 สีขาว
ที่ใส่กระดาษชำระ ห้องน้ำทั่วไป AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 9411 สีพิเศษ
  ห้องน้ำคนใช้ รุ่น TF - 9002 สีขาว
ราวแขวนผ้า ห้องน้ำทั่วไป AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 9485 สี พิเศษ
  ห้องน้ำคนใช้ รุ่น TF - 9085 สีขาว
กระจกเงา เปลือยขอบยึดด้วยหมุดทองเหลือง ขนาด 60 x 80 ซม.
เหนืออ่างล้างหน้า  
  : : g o t o To p : :
    ก๊อกน้ำ
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ Ideal Standard ใช้รุ่น A 2601 980 561
  ( ALPHA ) ( ติดกำแพง พร้อมฝักบัว ) ชุปโครเมี่ยม
ก๊อกเดี่ยวฝักบัว ห้องน้ำทั่วไปใช้รุ่น A 4003 980 606A ( ALPHA ) ชุปโครเมี่ยม
( ติดกำแพง )
 
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ Ideal Standard ใช้รุ่น A 3010 980 525
  ( ALPHA ) ชุปโครเมี่ยม ห้องน้ำทั่วไปใช้รุ่น A 4000 980 584
  ชุปโครเมี่ยม
  : : g o t o To p : :
    งานสุขาภิบาล
ท่อเมนประปา ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
ท่อแยกประปา ท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
ท่อน้ำร้อน ท่อทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง ? นิ้ว ( สำหรับห้องที่มีอ่างอาบน้ำ )
ท่อโสโครก
ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"
ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2"
ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"
ท่อระบายน้ำ ท่อซีเมนต์ใยหิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 8" พร้อมบ่อพักทุกระยะ
  6.00 เมตร
ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังชีวอนามัย AQUA รุ่น AP - 2000
ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังสำเร็จรูป AQUA รุ่น AUT - 2300
ปั๊มน้ำ ปั๊มอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ ฮิตาชิ
  : : g o t o To p : :
    งานไฟฟ้า
สายเมน สายเมนสำหรับมิเตอร์ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
  ( ความยาวไม่เกิน 15.00 เมตร จากชายคาบ้าน )
สายไฟภายในบ้าน เดินสายร้อยท่อ P.V.C สีเหลือง ตามมาตรฐานการไฟฟ้านคร

หลวงฝังผนัง สายไฟ
แผงเมนสวิทซ์บอร์ดพร้อม ของ SQUARE - D ( พร้อมระบบป้องกันไฟดูด , ไฟช๊อต ,
  ไฟรั่ว , ไฟเกิน )
สวิทซ ์, ปลั๊ก ทั่วไปใช้ ของ NATIONALแท้
  - สวิทซ์แอร์ทุกห้อง และอีก 2 จุดตามต้องการ
  - สวิทซ์เครื่องทำน้ำร้อน ( เฉพาะห้องที่มีอ่างอาบน้ำ )
  - ปลั๊กโทรศัพท์ ทุกห้องนอน และอีก 2 จุด ตามต้องการ
  - ปลั๊กโทรทัศน์ ทุกห้องนอน และอีก 2 จุด ตามต้องการ
  : : g o t o To p : :
    งานสี
สีภายนอก , ภายใน ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 ครั้ง แล้วทาทับหน้าด้วยสีพลาสติก
  I.C.I สีภายนอก I.C.I รุ่น PENTALITE สีภายใน I.C.I รุ่น
  HOME MATT สีน้ำมัน SUPER COTE
ส่วนที่เป็นไม้
ทารองพื้นด้วยสีน้ำมันกันรา 1 ครั้ง แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน
ส่วนที่เป็นเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน
  : : g o t o To p : :
    การป้องกันปลวก
การป้องกันปลวก โดย บจก.แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
  ใช้ระบบเดินท่อตามแนวคาน ใช้น้ำยาเคมีอัดและราดพื้น
  โดยรอบคานคอดิน และบริเวณรอบสถานที่ก่อสร้าง

ระยะ 1.00 เมตร ทาน้ำยากันปลวกที่ไม้กระทงฝ้า
  : : g o t o To p : :
    รายการที่ไม่รวมในราคาที่เสนอ
งานปรับหน้าดินและถมดิน งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารเก่า
รั้วและประตู เหล็กดัด
ดวงโคมไฟฟ้า การจัดสวน - ตกแต่งสวน
ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า - มิเตอร์ประปา
หมายเหตุ 
1. รายการวัสดุมาตรฐานข้างต้น หากไม่สามารถจะหาได้ในท้องตลาด
  หรือเลิกทำการผลิตให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า
2. งานป้องกันปลวก และงานกระเบื้องหลังคา ทางบริษัทฯ ผู้ให้บริการ

จะออกใบรับประกันให้ 3 ปี
3. รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐานข้างต้น หากมิได้ระบุไว้ให้ถือตามที่ระบุ
  ไว้ในแบบพิมพ์เขียวของสถาปนิก หรือวิศวกร ผู้ออกแบบ
  : : g o t o To p : :
 
 
 
 
                 
: : ก ลั บ ห น้ า แ ร ก : :     : : ผ ล ง า น ข อ ง เ ร า : :   : : แ บ บ ม า ต ร ฐ า น : :   : : ติ ด ต่ อ เ ร า : :
                 
  งานบริการออกแบบสถาปัตย์
  งานบริการออกแบบตกแต่งภายใน
  งานบริการออกแบบภูมิสถาปัตย์
  หลักเกณฑ์และการบริการ
รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน
  โครงสร้างอาคาร
  รายการตกแต่งผิวพื้น
  รายการตกแต่งผนัง
  รายการฝ้าเพดาน
  วงกบ
  ประตูหน้าต่าง
  อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
  บันได
  สุขภัณฑ์
  ก๊อกน้ำ
  งานสุขาภิบาล
  งานไฟฟ้า
  งานสี
  การป้องกันปลวก
  รายการที่ไม่รวมในราคาที่เสนอ
   
  : : g o t o To p : :
 
   
Contact us : @ w e b m a s t e r
  Copyright © 2001 : BUDDY HOME co.,ltd. : All rights reserved.